telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Směšovací jednotky pro separátory

TIESSE PRAHA

Směšovací jednotky pro separátory

Směšovací jednotky pro separátory

Směšovací jednotky pro separátory

Pro distribuci separačních prostředků do ošetřovacích hlav společnost RELBO vyrábí několik typů distribučních (směšovacích) jednotek.

 

Standardní jednotka pro separátor 

Jsou vhodné pro procesy ošetření forem, kde se separační prostředek nemísí s vodou, např. pro tlakové lití slitin zinku při použití separátorů ve formě koncentrátu. S nerezovou nádrží vybavenou snadno vyměnitelným sacím filtrem. Ruční generování směsi. Praktická možnost posunutí sacího filtru pro provádění vnitřního mytí a čištění jak okruhu pro separátoru, tak ošetřovací hlavy s příslušnými tryskami. Separátor je distibuován do trysek s tlakem vynásobeným posilovačem (akumulátorem), aby byla zajištěna konzistence v každém mazacím cyklu.

Automatická směšovací jednotka pro separátory

Automatická směšovací jednotka pro 2 typy separačních prostředků. Hlavní nádrž pro 1. kapalinu je určena pro vodou-ředitelné separátory, kde míchání je zajištěno standardně pomocí mechanické směšovací pumpy (na vyžádání je možné elektronické mísení), nádrž pro kapalinu č. 2 je určena pro koncentrát, např. pro olejové separátory a startovací oleje. Obě nádrže obsahují sací filtr. Směšovací jednotka má trojcestný ventil pro možnost proplachu okruhů postřiku až do hlavy vodou, čímž se udržuje čistota systému. Kapaliny jsou distribuovány do trysek s tlakem vynásobeným posilovačem (akumulátorem), aby byla zajištěna konzistence v každém mazacím cyklu. Možnost nastavení tlaku kapaliny, vzduchu a ovládacícho vzduchu. Jednotka je včetně automatické kontroly hladiny kapalin a příslušných alarmů.

Distribuční jednotka pro technologii mikropostřiku

Jedná se o tlakovou nádobu ve velikosti až 40 l. Využívá se pro separátory k technologii minimálního dávkování ve formě koncentrátu. Použití je možné pro separátory na bázi vody, nebo na bázi oleje. Nastavení tlaku kapaliny je dáno tlakem vzduchu v tlakové nádobě. Součástí jednotky je posilovač pro zvýšení provozního tlaku z 2,5 - 3,0 bar na 7,5 - 8,0 bar pro počáteční naplnění systému a trysek, separátorem vč. kompletního odvzdušnění trysek. Kontrola tlaku kapaliny v průběhu produkce je zajištěna snímačem. V případě, že je tlak mimo nastavení, dochází k zastavení licího stroje. Kontrola hladiny separátoru je taktéž zajištěna pomocí senzoru, v případě poklesu hladiny na min. je zastaven licí stroj.

Kam dál?