telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Relbo

TIESSE PRAHA

Relbo

Mazací zařízení forem a příslušenství

Relbo

K automatizaci vlastních strojů tlakového lití založila firma COLOSIO v roce 1989 firmu RELBO, která se specializuje na výrobu automatických mazacích zařízení pro ošetření tlakových licích forem, ošetřovacích hlav a dalších doplňkových zařízení. Tato firma si ve světě tlakového lití získala záhy renomé a svá zařízení, sloužící k automatizaci nových či již zprovozněných strojů, dodává v současné době hned na několik trhů ve světě.

Díky technické kanceláři schopné skloubit nové nápady a zkušenosti z více projektů realizovaných v průběhu téměř třiceti let činnosti je společnost RELBO schopna vyvíjet specifická řešení mazání tlakových licích forem s dedikovanými, modulárními hlavami i s adaptací těch stávajících včetně technologie mikro-postřiku.

Firma se ale také zabývá integrací robotů do jednotlivých pracovišť, projektováním a dodávkou příslušenství k vytvoření co nejvíce kompletních pracovišť.

Kam dál?