telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Směšovací jednotky pro separátory

TIESSE PRAHA

Slévárenské technologie

Směšovací jednotky pro separátory

Směšovací jednotky pro separátory

Relbo

Pro distribuci a mísení separačních prostředků do ošetřovacích hlav společnost RELBO vyrábí několik typů distribučních (směšovacích) jednotek.

 

Automatická směšovací jednotka

Automatická směšovací jednotka pro 2 typy separačních prostředků. Hlavní nádrž pro 1. kapalinu je určena pro vodou-ředitelné separátory, kde míchání je zajištěno standardně pomocí mechanické směšovací pumpy (na vyžádání je možné elektronické mísení), nádrž pro kapalinu č. 2 je určena pro koncentrát, např. pro olejové separátory a startovací oleje. Obě nádrže obsahují sací filtr. Směšovací jednotka má trojcestný ventil pro možnost proplachu okruhů postřiku až do hlavy vodou, čímž se udržuje čistota systému. Kapaliny jsou distribuovány do trysek s tlakem vynásobeným posilovačem (akumulátorem), aby byla zajištěna konzistence v každém mazacím cyklu. Možnost nastavení tlaku kapaliny, vzduchu a ovládacícho vzduchu. Jednotka je včetně automatické kontroly hladiny kapalin a příslušných alarmů.

Automatická směšovací jednotka pro více separátorů

Automatická směšovací jednotka pro 2-3 typy separačních prostředků. Hlavní nádrže č. 1 a 2 jsou určeny pro vodou-ředitelné serparátory s využítím 2 ks směšovacích pump. Va každé nádrži 1 nebo 2 je možné používat rozdílný separační prostředek, nebo stejný prostředek ale s rozdílnou koncentrací - tím je možné do dvou nezávislých okruhů postřikové hlavy distribuovat separátor o jiné koncentraci, nebo jiný typ separátoru. Je možné doplnění nádrže i pro 3. kapalinu, která je primárně určena pro koncentrát (bez mísení s vodou), např. pro olejové separátory a startovací oleje. Všechny nádrže obsahují sací filtr, dobře dustupný pro rychlou údržbu. Směšovací jednotka má 2 trojcestné ventily u dvou hlavních směšovacích nádrží pro možnost proplachu okruhů postřiku až do hlavy vodou, čímž se udržuje čistota systému např. při odstávce výroby. Kapaliny jsou z nádrží distribuovány do trysek s tlakem vynásobeným posilovačem (akumulátorem), aby byla zajištěna konzistence v každém mazacím cyklu. Možnost nastavení tlaku kapaliny, vzduchu a ovládacícho vzduchu. Jednotka je včetně automatické kontroly hladiny kapalin a příslušných alarmů.

Distribuční jednotka pro technologii mikropostřiku

Jedná se o tlakovou nádobu ve velikosti až 40 l. Využívá se pro separátory k technologii minimálního dávkování ve formě koncentrátu. Použití je možné pro separátory na bázi vody, nebo na bázi oleje. Nastavení tlaku kapaliny je dáno tlakem vzduchu v tlakové nádobě. Součástí jednotky je posilovač pro zvýšení provozního tlaku z 2,5 - 3,0 bar na 7,5 - 8,0 bar pro počáteční naplnění systému a trysek, separátorem vč. kompletního odvzdušnění trysek. Kontrola tlaku kapaliny v průběhu produkce je zajištěna snímačem. V případě, že je tlak mimo nastavení, dochází k zastavení licího stroje. Kontrola hladiny separátoru je taktéž zajištěna pomocí senzoru, v případě poklesu hladiny na min. je zastaven licí stroj.

 

Kontrola průtoku směsi separátoru a vody

Na vyžádání je možné doplnit snímače průtoku smíseného prostředku vodou, proudícího k mazací hlavě. Systém je propojen se strojem COLOSIO a na panelu licího stroje je možné sledovat aktuální průtok směsi separátoru za cyklus a nastavit toleranční meze min/max pro kontrolu mazacích cyklů - v případě, že průtok neodpovídá nastaveným mezím, dojde k zastavení stroje.

 

Kontaktujte nás

zadali jste nesprávný formát čísla
zadali jste nesprávný formát adresy

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více informací zde.

kontakty