telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Robotizované řezání vtoků odlitků

TIESSE PRAHA

Robotizované řezání vtoků odlitků

Odstraňování vtokových soustav odlitků s robotem

Robotizované řezání vtoků odlitků

Při slévárenské technologii je nutné po odlití odstraňovat vtoky či nálitky a přebytečný materiál. V technologii vysokotlakého lití tento úkon zajišťují ostřihovací lisy, ale u odlitků nízkotlakých, kde jsou odlitky spojeny s vtokovou soustavou silnějšími zářezy by bylo ostřihování nevhodné a neúčinné.

 

Automatizaci těchto úkon je možné zajistit robotizováním. Robotizované pracoviště od společnosti TIESSE ROBOT pro odstraňování vtoků u nízkotlakých odlitků může mít tyto charakteristky:

- robotická buňka s manipulačním robotem řady R pro malé, a nebo řady ZX pro velké zatížení

- na konci robota je zaintegrován řezný kotouč, určen pro řezání hliníkových slitin AlSi

- případně může být zařízení s řezným kotoučem na pevno umístěné v pracovišti, robot pak drží kusy, což závisí na tvaru odlevu

- pracoviště může být opatřeno otočným stolem, na jedné straně operátor, případně druhý robot zakládá odlitky

- po otočení stolu řezný robot, odstraňuje vtoky, následně se stůl otáčí zpět pro vyložení odlitků operátorem, nebo robotem

Kam dál?