telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Robotizované obrábění tlakových odlitků

TIESSE PRAHA

Robotizované obrábění tlakových odlitků

Robotizace manipulace při obrábění

Robotizované obrábění tlakových odlitků

Při dokončovacích operacích obrábění tlakových odlitků ve slévárnách a obrobnách lze proces manipulace u CNC obráběcích strojů automatizovat, což přináší:

- stabilitu procesu výroby

- zvýšení produktivity procesu obrábění i návazných operací

- personál a operátoři se mohou věnovat jiným úkolům v provozu

 

Se společností TIESSE ROBOT lze itegrovat roboty KAWASAKI např. do následujících aplikací:

- sběr odlitků z dopravníku, pevně daných pozic, nebo z pozic identifikovaných 2D kamerou

- zakládání odlitků do CNC obráběcích strojů

- v případě více obsluhy, kdy 1 robot obsluhuje např. 3 stroje je možnost odkládání kusů na vozík, který se pohybuje společně s robotem

- vykládání odlitků z CNC strojů a zakládání odlitků na další operace, tlakování, mytí, atd.

- do pracoviště je možné navíc doplnit i paletizaci odltiků, nebo 3D vizuální kontrolu vad odlitků

- pro tyto aplikace využití robotů z řad R pro malé a střední nosnosti, nebo ZX či BX pro velké zatížení u vedlkých odlitků

- pracoviště jsou vždy navržena na míru pro konkrétní požadavky procesu

 

Kam dál?