telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Robotizovaná apretace tlakových odlitků

TIESSE PRAHA

Robotizovaná apretace tlakových odlitků

Robotizace dokončovacích apretačních operací

Robotizovaná apretace tlakových odlitků

V tlakovém lití při dokončování odlitků, při apretaci se provádí odstraňování hliníkových otřepů. Tato práce při manuálním režimu vyžaduje další pracovníky a navíc není výsledek apretace vždy identický. Podstatnou předností společnosti TIESSE ROBOT je možnost otestování robotického řešení apretace na improvizovaném pracovišti v sídle Tiesse Robot. Zákazník získává reálný pohled a informace o budocím výsledku a kvalitně robotické apretace, ještě před finálním rozhodnutím o realizaci.

 

Charakterizace pracovišť apretace od společnosti TIESSE ROBOT:

- využívá se manipulačních robotů nejčastěji z řad R, v případě pro větší zatížení je možné použití robotů ZX nebo BX

- pracpoviště může být uzavřená buňka, kde operátor zakládá kusy na pás - robot odebírá z pevných aretovaných pozic, případně polohu kusů rozeznává pomocí 2D kamery, např. na dopravníkovém pásu

- apretace probíhá tak, že robot drží odlitek a najíždí s odlitkem na apretační nástroje (frézky, brusné pásy,...), případně robot drží nástroj, se kterým apretuje odlitek

- využívá se u odstraňování otřepů v dělení odlitků

 

Automatizovaná apretace odlitků s pomocí robotů Kawasaki od společnosti TIESSE ROBOT přináší tyto výhody:

- zvýšení produktivity práce

- stabilizování procesu apretace a broušení odlitků

- zvýšení kvality odlitků 

- snížení náročnosti manuální práce

Kam dál?