telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Robotizace vizuální kontroly odlitků

TIESSE PRAHA

Robotizace vizuální kontroly odlitků

Vizuální kontrola tlakových odlitků

Robotizace vizuální kontroly odlitků

Při výrobě tlakových odlitků vzniká velké množství vad. Ty je nutné kontrolovat při každé operaci a zvláště při výstupní kontrole. Některé vady jsou jen stěží odhalitelné - jedná se např. o jemné deformace, ulomení pinů, ohnutá žebra, nedolití odlitků, a také vnitřní vady, které jsou viditelné po obrobení povrchu - pórovitost. I tyto procesy je možné automatizovat a také výrazně zvýšit kvalitu kontroly.

 

Přínosy robotizované vizuální kontroly:

- minimalizace vadných kusů i finálního zákazníka a až kompletní eliminace reklamací

- zvýšení produktivity práce při velkých sériích, kde výstupní kontrola by byla zdlouhavá

- stabilní výstupní kontrola odlitků

 

Společnost TIESSE ROBOT má zkušenosti s těmito pracovišti a aplikacemi:

- kontrola odlitků pomocí 2D kamer (celistvost, povrchové vady, deformace, chybějící části dílů, atd.)

- buňky pro optickou kontrolu, kde poloha odlitků pro uchopení na začátku pracoviště je identifikována 2D kamerou

- po následné kontrole vad dochází k rozřazení odlitků do dobrých kusů, nebo do neshod

- neshodné kusy mohou být vyhodnoceny i jako opravitelné pomocí ucelené databáze fotek vad

- dobré kusy mohou pokračovat na otočný stůl, kde jsou uchopeny dalším robotem pro finální apretaci

 

Detailní kontrola vad odlitků ve spolupráci společností TIESSE ROBOT a IMAGO Srl

- robotizované pracoviště s robotem pro uchopení odlitků a transport do stanice pro kontrolu

- stanice společnosti IMAGO s 3D kamerami, endoskopy

- možnost kontroly rozměrů otvorů, porezity v otvorech, deformací otvorů a částí odlitků, a další

Kam dál?