Roboti

Serie BA

Serie BA

Obloukové svařování

Serie BT

Manipulace s
bodovým svařováním

Serie BX

Manipulace
Montáž
Bodové svařování
Řezání a ostružinění
Servis obráběcích strojů
Slévárna
Slévárna na odlévání lití
Manipulace s plechy

Serie CP

 Paletizace a logistika

Serie CX

Manipulační procesy
Bodové svařování
Řezání obráběcích strojů
Manipulace s plechem

Serie K

Procesy

Serie MC

Lékařský

Serie MG

Manipulace
Řezání a odstraňování otřepů
Tažení obráběcích strojů

Serie MX

Manipulace
Řezání a odstraňování otřepů
Obráběcí stroje
Odlévání

Serie RA

Obloukové svařování
Bodové svařování

Serie RD

Paletizace a logistika

Serie RS

Manipulace

Serie ZT

Manipulace

Manipulace

ROBOTOVÉ ČLÁNKY PARALELNÍ KAWASAKI Kawasaki

Serie Y

Montáž
Paletizace a logistika
Manipolazione lamiera

ROBOT DUAL ROBOT KAWASAKI Kawasaki

Série W (Duaro)

Sestavením