LPM

je společnost specializovaná na návrh a konstrukci strojů a zařízení pro nízkotlaké lití hliníku a slitin hořčíku.

Společnost LPM se narodila v roce 1998 v Padově; v těchto letech života nejen získala mimořádné výsledky ve výrobě zařízení, ale také ve studiu a vylepšování nových řešení pro automatizaci periferních procesů, pro výrobu hliníkových kol a nízkotlakých komponentů obecně , pro výzkum a experimentování s novými a vždy lepšími materiály pro pec a odlévací potrubí.