Anorganický proces

Pro anorganický proces – proces HOT BOX teplého jaderníku, firma PRIMAFOND taktéž konstruuje a vyrábí vstřelovací stroje. Jedná se o identické stroje jako pro metodu studeného jaderníku avšak tyto stroje mají několik úprav. Některé části stroje musí být chlazeny, násypka pro písek je opatřena víkem a je nutné zajistit ohřev jaderníků, což je podstata horkých
procesů – HOT BOX.

Anorganický systém vyžaduje vlastní zařízení pro přípravu směsi (mísení) s neprůběžným (dávkovým) mísičem, který bývá většinou zavřený s cílem snížit odpařování. Jaderníky jsou ohřívány na 150 – 200 °C pro potřebné vytvrzení vstřelených jader.

Firma Primafond je zákazníkům plně k dispozici pro poradenství a navržení produktu (zařízení či celého pracoviště) na míru tak, aby splnilo všechny kladené požadavky. Všechny stroje firmy PRIMAFOND jsou konstruovány a vyráběny podle platných předpisů CE.