telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Zplyňovací zařízení

TIESSE PRAHA

Zplyňovací zařízení

Zplyňovací zařízení

Zplyňovací zařízení

Společnost PRIMAFOND neustále zkoumá a vyvíjí nejjednodušší a nejúčinnější řešení, díky níž se vyrábějí zplyňovací různých typů a pro několik procesů podle potřeb zákazníka. Zplyňovače vyráběné firmou PRIMAFOND jsou moderní, bezpečné, velmi účinnésnižují spotřebu plynu na minimum. Zplyňovací zařízení má podstatný vliv na výslednou kvalitu jader a na dobu vytvrzování/zplyňování jádra po vstřelu.

• GCB pro proces vstřelování COLD BOX – AMIN
Nejpoužívanější zplyňovací zařízení. Tyto zplyňovače, které jsou široce používány s vynikajícími výsledky, zajišťují přesné dávkování aminů. Obsahuje vysoce účinný topný systém. Konkrétní modely GCB se liší podle průměru potrubí pro vzduch a podle kapacity dodávky plynu.

• GBS pro proces vstřelování BETASET (metylformiát) - plyn, metylformiát je přiváděn přes pneumatické čerpadlo, které se připojuje přímo k bubnu, který lze pro větší bezpečnost umístit na libovolnou vzdálenost, dokonce i mimo pracovní prostředí.

• GIS pro proces vstřelování ISOSET – SO2

• GCO pro vstřelování procesem CO2 - použití moderního zplyňovacího zařízení pro CO2 proces snižuje dobu zplyňování po vstřelu a tím i celý cyklus a také snížuje spotřebu oxidu uhličitého.

• GA ohřívače vzduchu pro ANORGANICKÝ proces výroby jader (HOT BOX)

Kam dál?