telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Šachtové tavící pece

TIESSE PRAHA

Slévárenské technologie

Šachtové tavící pece

Šachtové tavící pece

Krown

Tavicí šachtové pece KROWN zaručují nejlepší výrobní podmínky pro slévárny hliníku, dosahují minimálních ztrát, optimalizují proces a zajišťují vysokou kvalitu tekutého kovu, kterou jsou dnes nutnou podmínkou např. pro výrobu dílů v automobilovém průmyslu.

Každá tavicí šachtová pec KROWN je navržena pro práci s plně naplněněnou předehřívací částí pece, což umožňuje efektivní využití použité energie. K uvedenému slouží u každé pece laserový skener pro kontrolu hladiny šachty, aby bylo dosaženo optimálního plnění. Topný systém instalovaný uvnitř tavicí komory plní také funkci předehřívání materiálu naplněného v šachtě. Všechny komponenty obsažené v tavicích šachtových pecích KROWN jsou standardní, aby byla zajištěna snadná údržba pecí, případně rychlá dodávka náhradních dílů.

Pece jsou ovládány prostřednictvím rozvodné el. skříně, která obsahuje 15” dotykový panel, ze kterého můžete získávat a ovládat hodnoty související s teplotou, tlakem nebo zavážecími podmínkami. Kromě toho můžeme provádět monitorování a detailní reportování: údajů o spotřebě, evidenci odběrech nataveného materiálu a to vše s přístupovými kartammi personálu tavírny. Software nainstalovaný v pecích je vyvinut vlastními inženýry a zahrnuje grafiku a menu na ovládacím panelu, které usnadňují práci a jsou velmi intuitivní pro lepší kontrolu procesu tavení.

Obecná charakteristika šachtových pecí KROWN

- nízká spotřeba energie
- minimální ztráty hliníku
- optimální kvalita kovu
- dlouhá životnost žáruvzdorné vyzdívky
- nízké náklady na údržbu
- překrývající se komory tavicí věže
- záchytná komora pod tavicí komorou
- odpich kovu pomocí zátky
- naklápěcí tavicí věž
- udržovací komora je v rovině s tavicí komorou
- odběr kovu naklápěním pomocí hydraulického válce

 

Společnost KROWN nabízí celou škálu volitelného příslušenství

- integrovaný odplyňovací systém v porézních zátkách - dusík / argon
- vzdálená pomoc pro zajištění technického servisu.
- váha pro kontrolu hmotnosti vsázky při zavážení
- systém pro zabránění teplotním ztrátám v době, kdy neprobíhá tavení
- klapka: umožňuje ovládání vnitřního tlaku ke snížení spotřeby energie
- litinová výlevky pro lepší bezpečnost při odběru taveniny přes zátku
- odsávací digestoř u dvířek pro údržbu
- systém "banán" pro regenerace spalin pouze u sklápěcích pecí

 

Modely tavících šachtových pecí

 

Šachtová pec pevná se spodní udržovací komorou, řada KTS

- udržovací komora se nachází pod komorou tavící
- odběr a vylití taveniny je zajištěn pomocí zátky
- varianty s tavící kapacitou 350-500-750 kg/hod
- varianty s udržovací kapacitou 750 - 1000 kg/hod

Šachtová pec pevná se udržovací komorou ze strany, řada KTF

- udržovací komora se je umístěna v rovině s tavící komorou
- odběr a vylití taveniny je zajištěn pomocí zátky
- varianty s tavící kapacitou 750 až 4000 kg/hod
- varianty s udržovací kapacitou 1500 - 6000 kg/hod

Šachtová pec s naklápěním, řada KTT

- udržovací komora je umístěna v rovině s tavící komorou
- odběr a vylití taveniny je zajištěn pomocí hydrauliky s náklápěním pece
- varianty s tavící kapacitou 750 až 4000 kg/hod
- varianty s udržovací kapacitou 1500 - 6000 kg/hod

Kontaktujte nás

zadali jste nesprávný formát čísla
zadali jste nesprávný formát adresy

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více informací zde.

kontakty