telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Příslušenství k ostřihovacím lisům

TIESSE PRAHA

Slévárenské technologie

Příslušenství k ostřihovacím lisům

Příslušenství k ostřihovacím lisům

Diesse Presse

Ostřihovací lisy společnosti DIESSE PRESSE mohou být doplněny v případě požadavku zákazníka o další příslušenství, které níže uvádíme.

 

Výsuvný stůl pro spodní část ostřihovacího nástroje

Posuvný stůl je volitelná možnost, když manipulační robot nemůže provádět operace zakládání a vykládání mezi horní a spoední deskou nástroje. Toto zařízení umožňuje zakládání kusů mimo pracovní zónu. Elektrický pohyb je zajišťován převodovým motorem a speciálními vodítky, což umožňuje spodní desku klouzat uvnitř i vně stroje a přibližovat se k místu založení kusu. Po spuštění robota se posuvný stůl přesune do stroje a po dokončení ostřihu se vysune. Přesný posuv zaručuje přesnou polohu zakládání.

 

Výsuvný stůl s naklápěním 0 - 180 °

Výsuvný stůl s integrovaným naklápěním o 180° je dobrým řešením v buňkách tlakového lití, kde je minimální přítomnost obsluhy. Toto vybavení spojuje výhody výsuvného stolu a naklápěcího stolu. Výsuvný stůl, s použitím hydraulických válců, umožňuje u stolu vstup a výstup z ostřihovací zóny pro snadné zakládání manipulačním robotem a elektrický pohyb převodového motoru umožňuje pro každý cyklus kompletní čištění nástroje s pohyb 0-180°. Obvykle je buňka doplněna dopravním pásem, který sbírá kusy a vynáší je ven z buňky lisu.

 

Systém otočného stolu 0 - 180 ° (patentováno)

V této verzi se spodní stůl držící ostřihovací nástroj (spodní část) zcela otáčí (0°-180°), aniž by se vysouval z upínacích desek. Ihned po operaci ostřihu se spodní deska okamžitě otáčí bez jakéhokoli dalšího pohybu, což současně zajišťuje optimální čištění ostřihového nástroje pomocí ofukovacího systému trysek (i s možností mazání tryskami). Kromě výše popsaných výhod poskytuje elektricky ovládaný rotační systém významné snížení doby cyklu.

 

Vynašeč odlitků pro vysoký objem

Tento druh vynášecího zařízení je vhodný zejména v obtížných situacích pro vykládání dílů v automatických licích buňkách. Při velmi vysokých rozměrech lisů a oostřihovacích nástrojů je bezpodmínečně nutné vyložit ostřižené díly do vhodné polohy pro obsluhu. S tímto zařízením je skutečně možné dosáhnout i velmi vysokých sběrných bodů bez ovlivnění rozměrů licí komory zavedením skluzů nebo zpomalovacích ramp.

 

Lineární vynašeč kusů

Je připevněn ke konstrukci lisu a prostřednictvím hydraulického nebo pneumatického výkonného mechanismu umožňuje vynášení ostřižených odlitků. Na rozdíl od standardních vynašečů umožňuje vstup mezi desky stroje, na předem zvolené kótě, a tím zajišťuje bezpečné sebrání všech ostřižených odlitků z otisků formy. Chod vynašeče je zařazen do automatického cyklu lisu na panelu obsluhy. Vynašeč je kompletně uzavřen kovovými zábranami, aby se zamezilo případným zraněním osob.

Kontaktujte nás

zadali jste nesprávný formát čísla
zadali jste nesprávný formát adresy

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více informací zde.

kontakty