telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Ostřihovací lisy sloupové

TIESSE PRAHA

Slévárenské technologie

Ostřihovací lisy sloupové

Ostřihovací lisy sloupové

Diesse Presse

Ostřihovací lisy sloupové - jejich konstrukce zahrnuje 4 vodicí sloupy, a celá konstrukce stroje je v souladu se směrnicí o strojích 2006/42/CE. Jedná se o klasický vertikální lis používaný pro ostřihování vtoků a přebytečných nálitků a přetoků na vysokotlakých odlitcích. Má kompletně chráněnou konstrukci a lze jej použít v automatické buňce s robotem nebo samostatně s operátorem.

Společnost DIESSE PRESSE Srl věnuje zvláštní pozornost energetickým problémům a aby bylo dossaženo co nejlepší účinnosti, byla uvedena na trh nová řada lisů s názvem SAVING EVOLUTION, která díky bezkomutátorovému motoru + čerpadlu + invertoru a specializovanému softwaru dokáže poskytnout až 60-70 % úspory elektrické energie a vody.

 

Ostřihovací lis DIESSE PRESSE může pracovat v těchto režimech:

 

Automatický režim v cyklu

Pracovní cyklus stroje je kompletně automatizovaný podle nastavených fází cyklu. Výjimku tvoří operace založení kusu a povolení spuštění, které jsou aktivovány manuálně obsluhou nebo robotem, který je propojen. Všechny fáze cyklu jsou znázorněny na synoptickém panelu. Na základě požadavků opracování a příslušenství, kterými je lis vybaven, je možné individualizovat automatický pracovní cyklus zařazením nebo vyřazením jednotlivých částí. Automatický pracovní cyklus je regulovaný koncovými spínači, fotobuňkami a dalšími elementy citlivými na signalizování.

 

Manuální režim

Všechny pohyby stroje lze nastavit ručně příslušnými tlačítky nebo ručními voliči příkazového tlačítka.

 

Poloautomatický režim

Startovací cyklus provádí operátor.

 

 

Na přání je možné doplnit ostřihovací lis o další příslušenství jako např.:

- lineární vynašeč kusů

- zařízení k překlopení spodní poloviny ostřihovacího nástroje

- vyrážení kusů

- výsuvný upínací stůl pro dolní poloviny ostřihovacího nástroje

- a jiné

 

Na tomto odkazu nalezente technické specifikace řady sloupových ostřihovacích lisů NG+

 

Kontaktujte nás

zadali jste nesprávný formát čísla
zadali jste nesprávný formát adresy

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více informací zde.

kontakty