telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Ostřihovací lisy konstrukce C

TIESSE PRAHA

Slévárenské technologie

Ostřihovací lisy konstrukce C

Ostřihovací lisy konstrukce C

Diesse Presse

Ostřihovací lisy konstrukce "C" - jsou navrženy podle směrnice o strojích 2006/42/CE. Lisy konstrukce C jsou širší verzí vertikálních lisů používaných pro ostřihování, a odstraňování vtoků a přebytečných nálitků na vysokotlakých odlitcích. Výhodou této kategorie, vyrobené v nosné konstrukci „C“, je absence sloupů což usnadňuje zakládání a vykládání rozměrných odlitků robotem i operátorem. Součástí lisů je kompletně chráněná konstrukce a je možné tento stroj používat v automatické buňce nebo odděleně od obsluhy.

Společnost DIESSE PRESSE Srl věnuje zvláštní pozornost energetickým problémům a aby bylo dossaženo co nejlepší účinnosti, byla uvedena na trh nová řada lisů s názvem SAVING EVOLUTION, která díky bezkomutátorovému motoru + čerpadlu + invertoru a specializovanému softwaru dokáže poskytnout až 60-70 % úspory elektrické energie a vody.

 

Ostřihovací lis DIESSE PRESSE může pracovat ve třech režimech:


Automatický režim

- spouštěcí cyklus se provádí z externího příkazu (robota).

 

Manuální režim

- všechny pohyby stroje lze nastavit ručně příslušnými tlačítky nebo manuálními voliči příkazového tlačítka. Vhodné také např. jako samostatné pracoviště ostřihování odlitků mimo pracoviště lití.


Režim polo-automatický

startovací cyklus provádí operátor.

 

 

Na přání je možné doplnit ostřihovací lis o další příslušenství jako např.:

- lineární vynašeč kusů

- zařízení k překlopení spodní poloviny ostřihovacího nástroje

- vyrážení kusů

- výsuvný upínací stůl pro dolní poloviny ostřihovacího nástroje

- a jiné

 

Na tomto odkazu naleznete charaketeristiky strojů konstrukce "C", řada lisů C+

Kontaktujte nás

zadali jste nesprávný formát čísla
zadali jste nesprávný formát adresy

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více informací zde.

kontakty