telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Licí stroje se studenou komorou série 2P

TIESSE PRAHA

Slévárenské technologie

Licí stroje se studenou komorou série 2P

Licí stroje se studenou komorou série 2P

Colosio

Řada strojů 2P – dvou-deskové stroje s bez-kloubovým uzavíráním, kde mezi výhody patří jednoznačně úspora místa (stroje jsou kratší) a také díky novému systému uzavírání lze automaticky kompenzovat případné problémy u forem s nedokonalou geometrií, rovnoběžností. Jsou dostupné ve velikostech 1000 – 3200 tun uzavírací síly.

 

Vybavení strojů 2P

Stroje jsou kompletně digitální, vybavené adresářem programů forem. Kontrola dat, jejich zadávání a ukládání do PC umožňuje opakovat parametry tlaku, rychlosti, dráhy a dalších pro každou formu s možností vizualizace lisovacích křivek příslušných pro každý odlitek. Stroje COLOSIO disponují uzavřeným okruhem lisování. Tento systém umožňuje volbu mezi první plnící fází s konstantní rychlostí „řízené pouze čerpadlem“, nebo variantu progresivní „s akumulátorem“, kde lze dosáhnout postupného zvýšení rychlosti první fáze (parashot). Kontrola multiplikace je provedena prostřednictvím nezávislého okruhu – tlakovaném z vlastního před-tlakovaného akumulátoru – který garantuje provedení této fáze s požadovanými parametry.

Na žádost mohou být stroje vybaveny systémem lisování „REAL TIME“ s řízením lisování v reálném čase – I., II. a III. fáze jsou řízeny a kontrolovány pomocí autoregulace, systém lisování se tady v reálném čase snaží dorovnávat žádané parametry - systém FULL CONTROL.

Systém uzavírání

Uzavírání se provádí pomocí hydraulického zajišťovacího zařízení. Tento systém má dva obrácené válce pro pohyb desky během fáze přiblížení a otevření a 4 válce velkého průměru pro zajištění uzavírací síly pomocí speciálních čelistí uchycujících spojovací tyče. Ty jsou vyrobeny z vysokopevnostní legované oceli, kalené, tvrdě pochromované, s válcovanými závity a dobře dimenzovanými bronzovými vodícími pouzdry, které mají funkci přiměřeně podpírat desku při jejím posuvném pohybu. Všechny uzavírací jednotky jsou vybaveny ochrannými kryty pro snížení znečištění mechaniky.

Horní sloupy lze snadno vysunout pro montáž a demontáž zvláště objemných forem pomocí speciálních teleskopických válců namontovaných nad pohyblivou deskou. Nová řada Colosio 2P věnuje zvláštní pozornost velikosti pracovní buňky a výrazně snižuje prostor potřebný pro stejnou tonáž tradičního kloubového stroje. Díky novému uzavíracímu systému je stroj schopen řídit uzavírací sílu v každém cyklu a automaticky kompenzovat případné problémy s rovnoběžností použitých forem.

Na přání jsou stroje k dispozici s inovativním systémem GREEN LINE, novým energetickým a provozním referenčním modelem pro tlakové licí stroje. Systém GREEN LINE zajišťuje dosažení menší energetické náročnosti na provoz licího stroje.

 

Systém FULLCOLTROL

Stroje Colosio jsou k dispozici v různých verzích s rozdílným stupněm digitální kontroly, umožňující dosáhnout konfigurace, která nejlépe odpovídá požadavkům zákazníka. Celé pracoviště tlakového lití, tedy jednotlivé periferi – dávkovací pec, nebo portálový dávkovač kovu, ošetřovací zařízení forem a vyjímací zařízení odlitků (robot) – jsou integrovány a řízeny ze stejného systému a panelu. Řízení celého pracoviště tlakového lití jsou prováděny z jednoho ovládacího panelu stroje bez nutnosti jakéhokoliv zásahu na stroji. Ze stejného rozvaděče se dají čerpat všechny informace týkající se parametrů procesu lití, stavu stroje (nebo pracoviště), nutnosti provedení údržby, a kvalitativní údaje produkce.

 

Systém FULLCONTROL byl vyvinut pro kontrolu procesu a sběr dat

 • Reporty všech zalisování a cyklu
 • Report parametrů i pro periferie (temperace, vakuování, atd.)
 • Reporty odstávek stroje a důvodů zastavení
 • Reporty časů cyklů a jednotlivých úkonů během cyklu
 • Detailní reporty o úpravě parametrů a dat v návaznosti na uživatele
 • Detailní reporty o údržbě, alarmech stroje
 • Reporty jsou vázané na „výrobu-licí dávku“ vytvořenou uživatelem
 • Prediktivní údržba stroje s upozorněním na provedení údržby
 • Video návody pro odstraňování tech. problémů

 

Další funkce systému FULLCONTROL:

 • Statistiky odstávek strojů, časů a zalisování včetně pareto-analýzy a SPC
 • Export dat do txt, pdf
 • Statistika výroby dle operátorů s možností odvedení práce
 • Nadstavbový software "foundry" pro kompletní vzd. správu strojů ze vzdáleného PC
 • Software "foundry" kompletně monitoruje proces lití s možností různých vyhodnocení 

 

Tyto funkce systému FULLCONTROL umožňují pracovníkům slévárny vyhodnocovat výrobu, proces lití a tím reagovat na možné problémy při lití a hledat jejich příčiny, což ve výsledku přináší zvýšení kvality odlitků, zvýšení produkce výroby, atd.

 

Kontaktujte nás

zadali jste nesprávný formát čísla
zadali jste nesprávný formát adresy

Souhlasíte, že Vaše osobní údaje budou použity k odeslání formuláře do e-mailové schránky společnosti, aby měla možnost odpovědět na Váš dotaz. Více informací zde.

kontakty