telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Ostřihovací lisy sloupové

Výrobní program

Pracovní cyklus stroje

Pracovní cyklus stroje je kompletně automatizovaný podle nastavených fází cyklu. Výjimku tvoří operace založení kusu a povolení spuštění, které jsou aktivovány manuálně obsluhou nebo robotem, který je propojen. Všechny fáze cyklu jsou znázorněny na synoptickém panelu.

Na základě požadavků opracování a příslušenství, kterými je lis vybaven, je možné individualizovat automatický pracovní cyklus zařazením nebo vyřazením jednotlivých částí.

Lis může pracovat třemi způsoby: Automatický cyklus s manuálním povolením, kde je začátek pracovního cyklu spuštěn obsluhou, dále automatický cyklus, kde je začátek pracovního cyklu povolen externě (robotem) a nakonec manuální cyklus, při kterém mohou být všechny pohyby stroje řízeny manuálně prostřednictvím příslušných tlačítek nebo přepínačů na ovládacím panelu.

Automatický pracovní cyklus je regulovaný koncovými spínači, fotobuňkami a dalšími elementy citlivými na signalizování.

Zařízení je zkonstruováno v souladu s národními legislativními normami, které zohledňují následující třídy případných nebezpečí:

  • Nebezpečí mechanického rázu
  • nebezpečí elektrického rázu
  • nebezpečí tepelného rázu
  • nebezpečí způsobená elektrickým napájením nebo poškozením mechanických částí.

Příslušenství

Lineární vynašeč kusů

Je připevněn ke konstrukci lisu a prostřednictvím hydraulického nebo pneumatického výkonného mechanismu umožňuje vynášení ostřižených odlitků. Na rozdíl od standardních vynašečů umožňuje vstup mezi desky stroje, na předem zvolené kótě, a tím zajišťuje bezpečné sebrání všech ostřižených odlitků z otisků formy. Chod vynašeče je zařazen do automatického cyklu lisu na panelu obsluhy.

Vynašeč je kompletně uzavřen kovovými zábranami, aby se zamezilo případným zraněním osob.

Zařízení překlopení formy 0° – 180°

Speciální chod lisu vychází z externího zařízení překlopení formy 0° – 180°, které díky hydraulickým pohybům umožňuje automatické vysunutí formy s možností založení odlitku s většími rozměry mimo prostor lisu s jeho následným překlopením k vyčištění formy.

Tato aplikace je mezi zákazníky velmi oblíbená především v robotizovaných pracovištích, kde je přítomnost obsluhy zredukována na minimum.

Vyrážení kusů

Různorodé požadavky jednotlivých zákazníků na vyrážení odlitků dovedly firmu DIESSE PRESSE k vyvinutí 3 typů vyrážení :

  • vyrážení deskou
  • centrální vyrážení
  • křížové vyrážení

První možnost je používána ve většině případů a umožňuje vyvážené vyrážení odlitku prostřednictvím upevněných sloupků na vyrážecí desce.

Centrální vyrážení umožňuje vyrážení odlitku středovou částí formy prostřednictvím pístnice vyrážecího válce.

Křížové vyrážení je spojení vyrážení deskou s centrálním vyrážením. Umožňuje tlačit na formu jak středovou částí tak i ve dvou protínajících se osách, kde jsou umístěné sloupky vyrážení.

Flexibilita všech možností je zdvojena, neboť  každý typ vyrážení může být aplikovaný na mobilní desce lisu (tzn. nad formou) umožňující při jakékoliv různorodosti formy jednoduchým a bezpečným způsobem vytlačit ostřižený odlitek.

Novinky

Ostřihovací lis typu „C“

Ostřihovací lis typu 2VT25CdC má za funkci vykonávat operace ostřihování hliníkových odlitků vyrobených technologií lití nebo tlakového lití. Ostřihovací lisy typu „C“ jsou charakteristické zvýšenou možností zakládání kusů větších rozměrů, protože jsou bez sloupů.

Výrobní proces stroje je kompletně automatický dle nastavených jednotlivých fází pracovního cyklu, vyjma operací zakládání odlitků a povolení spuštění cyklu, které jsou prováděny ručně obsluhou nebo propojeným robotem.

Lis může pracovat následujícími třemi způsoby:

  1. Automatický cyklus s ručním spuštěním;
  2. Automatický cyklus;
  3. Manuální cyklus.

Certifikace

Údaje označení CE, vydané uznávanou mezinárodní institucí, jsou ve shodě s direktivou CEE 89/392 uvedené na příslušném štítku s šedivým podkladem a černým písmem, který se nachází na viditelném místě na stroji.

Lisy 2V T10 – T20 – T30 –T50 jsou projektovány a vyrobeny ve shodě se základními požadavky na bezpečnost a splňují následující směrnice :

DM 89/392/CEE.
DM 91/368/CEE.
DM 93/44/CEE.
DM 93/68/CEE.

a následující normy:

EN 292-1.
EN 292-2.
EN 294.
EN 60204-1.

Kam dál?