telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Efektivnější proces lití s ošetřením forem pomocí mikropostřiku

TIESSE PRAHA

Novinky

Efektivnější proces lití s ošetřením forem pomocí mikropostřiku

Tlakové lití

Datum novinky: 16/02/2021

Uvedené téma mikropostřiku v tlakovém lití je známo již dlouhou dobu, kde podstatnými přínosy této technologie jsou: snížení dopadů na životní prostředí  vlivem absence odpadních vod z ošetření licí formy, zvýšení životnosti forem, snížení energetické náročnosti procesu, zvýšení produktivity zrychlením taktu stroje.

Efektivnější proces lití s ošetřením forem pomocí mikropostřiku

S mikropostřikem jsou ale spojena i některá úskalí, která je potřeba také zmínit. Mezi ty patří zejména změna konstrukce licích forem v důsledku absence ochlazování formy od separačního prostředku, dále pořízení zařízení nebo „upgrade“ stávajícího zařízení pro nanášení minimálních dávek separátoru, atd. Podstatné je ale také zmínit potřebu kvalifikovaného personálu, který zvládne technologii mikropostřiku po technické stránce – ta je oproti konvenčnímu ošetřování velmi citlivá na nastavení, seřízení postřiku, atd. Současně s tím je zásadní udržovat zařízení a periferie licího stroje ve velmi dobrém technickém stavu. V případě, že některá ze zařízení a periferií začnou vykazovat jen malé technické problémy, tak při provozu s mikropostřikem se tyto ihned projeví negativně např. odstávkami provozu, nebo nevyhovující kvalitou odlitků. Proto je potřeba se věnovat i preventivní údržbě licího pracoviště a nemít za prioritu pouze a jen produktivitu. Slévárna, která zvládne tato úskalí, může proces lití pomocí technologie mikropostřiku značně zefektivnit.

TIESSE PRAHA s.r.o. zastupuje společnost RELBO Srl ohledně ošetřovacího zařízení a příslušenství. Firma RELBO Srl pro nanášení mikropostřiku disponuje řadou trysek ze série ECO.DOS, které nanáší separátor s pevně daným objemem. Ošetřovací hlava zůstává, není tedy nutné zakoupení nové hlavy. Jedná se v podstatě jen o výměnu trysek. Dále je firmou RELBO Srl zajištěno dávkovací zařízení s tlakovou nádobou a speciálním rozvodem, pouze pro mikropostřik s cílem zajištění čistoty ve vedení až do ošetřovací hlavy. Trysky jsou realizovány jako samo-odvzdušňovací. Mezi přínosy zař. firmy RELBO Srl lze zařadit např. dobrou funkčnost trysek, bez problémů se zavzdušňováním a následným seřizováním, což může slévárně způsobit problémy s odstávkami.

 

 

Pro zajištění dodávek separátorů spolupracuje TIESSE PRAHA s.r.o. již 13 let s italskou společností LUBROCHEM Srl, která více jak 25 let dodává a vyvíjí špičkové produkty pro sektor tlakového lití. Ta představuje nový typ separačního prostředku pro mikropostřik, který lze používat i u konvenčního vodou-ředitelného ošetřování forem, prostředek z inovované série METAL CAST DLC 800 K. Velkým přínosem zmíněného prostředku při použití u mikropostřiku je nejen vysoká separační schopnost, ale i dosažení čistých povrchů dílců, což je při mikropostřiku nelehký úkol v souvislosti s citlivostí při nastavení množství separátoru z ošetřovacích trysek. Důležitým aspektem je také ekonomika. V tomto ohledu společnost LUBROCHEM Srl dokáže svým zákazníkům nabídnout své produkty s konkurenčními a zajímavými cenami.

 

Dodávka zařízení a produktů nejsou vším co TIESSE PRAHA s.r.o. nabízí. Samozřejmostí jsou odborné a technické služby jako např. analýza stávajícího procesu, následně optimalizace procesu technologie lití a také příslušná školení prostřednictvím odborného technika.

 

Ing. Štěpán Krňávek

Obchodní a technický zástupce pro tlakové lití