telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Licí stroje se studnou komorou série PFO

Licí stroje se studnou komorou série PFO

Řada strojů PFO – třídeskové stroje s kloubovým uzavíráním patří standardní tlakové licí stroje. Jsou dostupné ve velikosti uzavírací síly 140 do 3200 tun.

Řada strojů 2P – dvou-deskové stroje s bez-kloubovým uzavíráním, kde mezi výhody patří jednoznačně úspora místa (stroje jsou kratší) a také díky novému systému uzavírání lze automaticky kompenzovat případné problémy u forem s nedokonalou geometrií, rovnoběžností. Jsou dostupné ve velikostech 1000 – 3200 tun uzavírací síly.

 

Vybavení a charakteristika strojů COLOSIO

Stroje jsou kompletně digitální, vybavené adresářem programů forem. Kontrola dat, jejich zadávání a ukládání do PC umožňuje opakovat parametry tlaku, rychlosti a optimální dráhy pro každou formu s možností vizualizace lisovacích křivek příslušných pro každý odlitek.

Stroje COLOSIO disponují uzavřeným okruhem lisování. Tento systém umožňuje volbu mezi první plnící fází s konstantní rychlostí „řízené pouze čerpadlem“, nebo variantu progresivní „s akumulátorem“, kde lze dosáhnout postupného zvýšení rychlosti první fáze (parashot). Kontrola multiplikace je provedena prostřednictvím nezávislého okruhu – tlakovaném z vlastního před-tlakovaného akumulátoru – který garantuje provedení této fáze s požadovanými parametry.

Na žádost mohou být stroje vybaveny systémem lisování „REAL TIME“ s řízením lisování v reálném čase – I., II. a III. fáze jsou řízeny a kontrolovány pomocí autoregulace, systém lisování se tady v reálném čase snaží dorovnávat žádané parametry (fullcontrol). Plenty strojů COLOSIO se pohybují po dvou vnějších vodících pouzdrech. Stroj je vybaven systémem centrálního automatického mazání všech pohyblivých částí s opakovatelností a délkou trvání programovatelnou z ovládacího panelu a signalizací eventuálních havárií prostřednictvím světelné signalizace. Pohyblivá deska stroje se pohybuje po lichoběžníkových vedeních, jejichž speciální tvar zaručuje lepší přenos váhy, pomáhá držet v ose, řídit dráhu desky a formy a umožňuje svod nečistot směrem od stroje. Čištění pracovního prostoru je zajištěno umístěním stroje na vanu pro svod odpadních kapalin. Kryt odsávání zplodin, umožňuje napojení stroje na systém centrálního odsávání. Upínací desky stroje jsou vyráběny tvářením (kováním), tímto je tedy zajištěno, že desky dosahují potřebných mechanických vlastností - lepší odolnost desek oproti deskám vyrobeným litím.

 

Systém FULLCOLTROL

Stroje Colosio jsou k dispozici v různých verzích s rozdílným stupněm digitální kontroly, umožňující dosáhnout konfigurace, která nejlépe odpovídá požadavkům zákazníka. Celé pracoviště tlakového lití, tedy jednotlivé periferi – dávkovací pec, nebo portálový dávkovač kovu, ošetřovací zařízení forem a vyjímací zařízení odlitků (robot) – jsou integrovány a řízeny ze stejného systému a panelu. Řízení celého pracoviště tlakového lití jsou prováděny z jednoho ovládacího panelu stroje bez nutnosti jakéhokoliv zásahu na stroji. Ze stejného rozvaděče se dají čerpat všechny informace týkající se parametrů procesu lití, stavu stroje (nebo pracoviště), nutnosti provedení údržby, a kvalitativní údaje produkce.

Systém FULLCONTROL byl vyvinut pro kontrolu procesu a sběr dat:

 • Reporty všech zalisování a cyklů

 • Report parametrů i pro periferie (temperování, vakuování, atd.)

 • Reporty odstávek stroje a důvodů zastavení

 • Reporty časů cyklů a jednotlivých úkonů během cyklu

 • Detailní reporty o úpravě parametrů a dat v návaznosti na uživatele

 • Detailní reporty o údržbě, alarmech stroje

 • Reporty jsou vázané na „výrobu-licí dávku“ vytvořenou uživatelem

 • Prediktivní údržba stroje s upozorněním na provedení údržby

 • Video návody pro odstraňování tech. problémů

 

Další funkce systému FULLCONTROL:

 • Statistiky odstávek strojů, časů a zalisování včetně pareto-analýzy a SPC

 • Export dat do txt, pdf, atd.

 • Statistika výroby dle operátorů s možností odvádění práce

 • Nadstavbový SW „Foundry“ pro komplexní vzdálenou správu strojů z 1 PC

 • S nadstavbovým systémem lze kompletně monitorovat proces lití a zpětně vyhodnocovat

 

Tyto funkce systému FULLCONTROL umožňují pracovníkům slévárny zpětně vyhodnocovat výrobu, proces lití a tím reagovat na problémy při lití a hledat příčiny těchto problémů, což ve výsledku přináší zvýšení kvality odlitků, zvýšení produkce, atd.

Kam dál?