telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Enercon Srl

TIESSE PRAHA

Enercon Srl

Systémy odsávání a filtrace

Enercon Srl

Italská společnost Enercon Srl působí již více než třicet let v oblasti inženýrství, vývoji a výrobě průmyslových zařízení pro čištění látek znečišťujících ovzduší. Tato dlouholetá zkušenost umožnila obohacení firmy technickými a technologickými znalostmi, budování struktury společnosti na nejvyšší úrovni profesionality, což dokazují instalovaná zařízení v průmyslových podnících i řadě sléváren po celém světě.

Po celou dobu svého působení společnost Enercon Srl investovala velké úsilí do studia a vývoje zařízení a systémů pro čištění vzduchu, znečištěných cizími činiteli jako jsou prach, výpary a olejové mlhy. Aplikace se zabývaly několika průmyslovými odvětvími a různými materiály, se zvláštním zřetelem na odvětví slévárenství, lisováníobrábění neželezných kovů (hliník, hořčík, bronz, mosaz, zinek). Velký důraz je také kladen na technickou podporu zákazníků ať už jde o instalace či servis zařízení, nebo dodávku náhradních dílů či potřebných školení k správné obsluze svých zařízení.

Následně se společnost Enercon Srl díky těmto zkušenostem věnuje také různým speciálním aplikacím založeným na vlastních iniciativách nebo k uspokojování konkrétních potřeb zákazníků.

Společnost Enercon srl je tedy referenčním bodem pro kvalifikovanou klientelu, a to dokonce i navržením formulace dodávek na klíč. Jako reference můžeme uvést firmy jako např. Motor Jikov (CZ), Tesla Motors (US), Fagor Ederlan (SR), Brixiapress (SR), Aluprogress (SR), Fondalpress (IT), Sabaf (IT), Nemak, a další.

Kam dál?