telefonKontaktujte nás

+420 281 940 727

Čistící zařízení

TIESSE PRAHA

Čistící zařízení

Čistící zařízení

Čistící zařízení

Součástí dodávek firmy PRIMAFOND jsou taktéž čistící zařízení pro neutralizaci aminu a jejich použití je nezbytné u výroby jader metodou COLD BOX - AMIN. Tyto odsávací zařízení se používají k vyčištění znečištěného vzduchu (neutralizace plynu aminu) pocházejícího z výrobního procesu vstřelování jader. Vzduch je vyčištěn tak, aby se na výstupu snížil obsah škodlivin pod hranici stanovenou platnými předpisy.

Zařízení na čištění vzduchu má téměř 100% účinnost, takže vypouštěcí vzduch je zcela vyčištěn společně s odstraněním nepříjemného zápachu. Zařízení jsou dodávána buď s kovovým či plastovým pláštěm, mohou být umístěna uvnitř jaderny, ale i z venkovní strany budovy.

Pro konkrétní návrh a volbu vhodného čistícího zařízení pro neutralizaci aminu je nutné vycházet z frekvence práce (množství vyráběných jader za daný čas), z množství a velikosti strojů. Firma PRIMAFOND je schopna pro vaši jadernu navrhnout vhodný typ čistícího zařízení s dostatečnou kapacitou.

Kam dál?