Urážeče a odlamovače nálitků

Ve slévárnách litiny a oceli, při cidírenských (čistících) pracích se provádí odstraňování nálitků z odlitků, což vyžaduje značnou pracnost. Doplňkové zařízení firmy PRIMAFOND značně pracnost při odstraňování nálitků snižuje.

Firma PRIMAFOND nabízí dva typy zařízení:

– Klínové odlamovače nálitků SMAT: tyto klínové odlamovače jsou s hydraulickým pohonem, součástí zařízení je tedy i hydraulická jednotka, na kterou může být napojeno více odlamovačů. Velmi časté je využití těchto klínů u pásových vibračních dopravníků – zde obsluha ručně ovládá tyto klíny při odlamování nálitků. Zařízení značně snižuje pracnost při odstraňování nálitků. Vyrábí se v modelech dle velikosti klínu SMAT 50, 63, 80 a 100.

– Rázový urážeč nálitků PPN: rázové urážeče PPN jsou určeny k odstraňování již velkých nálitků u velkých odlitků z litiny či oceli. Toto zařízení vyžaduje pouze přívod tlakového vzduchu, který zajišťuje chod zařízení.