LUBROCHEM – Separační prostředky na licí formy

Řada separátorů METAL CAST firmy LUBROCHEM pro ošetření licích forem jerozdělena do tradičních nejčastěji používaných (vodou ředitelných) a nové koncepce separátorů pro minimální dávkování bez mísení s vodou (na bázi oleje či vody), kde jejich přínosem je:

– snížení spotřeby vody
– zvýšení produkce a životnosti forem
– snížení porezity v odlitcích
Z tradičních separátorů vodou ředitelných se firma LUBROCHEM zaměřuje na výrobu především plně syntetických separátorů, kde lze mezi přínosy této skupiny separátorů zařadit možnost produkce při vysokých provozních teplotách, vynikající biostabilita a zkrácení seřizovacích časů z důvodů menší četnosti čištění forem od nalepení Al.

Druhou skupinou tradičních separátorů jsou semisyntetické, které lze s výhodou použít, tam kde voda pro mísení není upravována. Výhodou této skupiny separátorů je dosažení velmi jemných a lesklých povrchů odlitků a čistého povrchu licí formy, bez usazenin.

Konkrétně se jedná z posledních let o produkty používané převážně v automobilovém průmyslu, jako jsou například semisyntetické DL 610 B a
DL 602 B. A syntetické DL 580 G, DL 860 KV a DL 890 KV.
Mezi nejnovější druhy separátorů patří produkty s označením X ADDITIVE, přísada, který podstatně zlepšuje přilnutí a pokrytí separátoru na povrchu formy vlivem snížení povrchového napětí. Přísada taktéž zajišťuje efektivnější eliminaci leidensfrostova efektu.
Všechny výrobky LUBROCHEM jsou bez silikonů, fenolů a formaldehydů,

tím je zamezeno nepříznivým účinkům na lidské zdraví.

Mimo jiné firma Lubrochem disponuje dalším množstvím speciálních separačních prostředků, např. bezvoskové separátory, separátory pro strukturální dílce (LM 334), nebo také separátory pro tlakové lití slitin zinku či hořčíku (ZAMAK XL 10) na strojích s teplou komorou, atd.

Podstatnou výhodou firmy Lubrochem je individuální přístup k zákazníkovi
s možností vytipování a připravení separačního prostředku přímo na míru.