Sektor obrábění kovů

Během posledních několika let se firma LUBROCHEM zaměřila i na vývoj řezných kapalin pro obrábění kovů. V současné době je LUBROCHEM schopen nabídnout řeznou kapalinu pro obrábění slitin hliníku, mědi a oceli. Jedná se o tyto produkty:

METAL CUT BIO M72: je emulgovaná řezná kapalina pro obráběníslitin hliníku a ocelí i při těžkém    obrábění. Kapalina je založena na přírodním esterovém oleji. Neobsahuje vodu,  proto by měla být kapalina používána v malých koncentracích. Vyznačuje  výbornou bio-stabilitou s přísadami E.P. a neobsahuje minerální olej.  Doporučené ředění s vodou je v koncentraci 3 – 5% pro slitiny hliníku a pro obrábění oceli 2,5 – 3,5%, v závislosti na typu procesu opracování. Díky vysokému obsahu mazací složky a vysoké koncentrace aditiv a emulgátorů, je umožněna maximální výkonnost procesu obrábění a vysoká stabilita emulze.

Mimo řezné kapaliny nabízí i další doplňkové produkty pro obrobny jako hydraulické oleje, mazání lineárních vedení, řezné oleje pro vrtání a závitování, atd.