KROWN – tlakové lití

KROWNMATIC dávkovací pece KM

Poslední technologie dávkování hliníku :

-Komora taveniny bez kelímku.

-Topné elementy z karbidu křemíku.

-Elektronický systém dávkování.

-Obal z uhlíkové oceli s tepelnou izolací.

-Betonová žáruvzdorná vyzdívka.

-Pravidelná čistota u dveří.

-Kontrola dávkování časem a tlakem.

Elektronický systém dávkovacích operací:

-Dávkovací regulace mezi 0,2 kg – 100 kg

-Bezpečnostní výstrahy. Signalizace deformace.

-Konfigurace interface propojení s tlakovým licím strojem.

-Indikace naplněné hladiny kovu.

-Provedení pracovního programu. Ochrana uložených dat.

-Celková kontrola prostřednictvím touch screen, software a hardware