COLOSIO – stroje tlakového lití se studenou komorou

Stroje se studenou komorou – modely PFO

Výroba strojů se studenou komorou Colosio – pro tlakové lití slitin hliníku, mosazi a mědi – uzavírací síla od 140 do 2200 tun.

Kompletně digitální, vybavené pamětí pro opakování forem (Systém Coltrol). Kontrola dat a jejich registrace a ukládání do PC umožňuje opakovat parametry tlaku, rychlosti a optimální dráhy pro každou formu s možností vizualizace lisovacích křivek příslušných pro každý odlitek (Fullcoltrol).

Potomek již zkolaudovaného V2 Systému, systém dvojitého okruhu lisování s akumulátorem při vysokých rychlostech, vhodný pro každý požadavek tlakového lití. Systém umožňuje volbu mezi první fází s konstantní rychlostí „s čerpadlem“ nebo progresivní „s akumulátorem“. Kontrola multiplikátoru je provedena prostřednictvím nezávislého okruhu – tlakovaném z vlastního předtlakovaného akumulátoru – který garantuje provést tuto fázi s požadovanou silou.

Na žádost mohou být stroje vybaveny systémem lisování REAL TIMEs uzavřeným okruhem rychlosti a lisování. Jak je vidět z fotografie, plenty našich strojů se pohybují po dvou vnějších vodících pouzdrech. Stroj je vybaven systémem centrálního automatického mazání všech pohyblivých částí s opakovatelností a délkou trvání programovatelnou z ovládacího panelu a signalizací eventuálních havárií prostřednictvím světelné signalizace. Pohyblivá deska stroje se pohybuje po lichoběžníkových vedeních, jejichž speciální tvar zaručuje lepší přenos váhy, pomáhá držet v ose, řídit dráhu desky a formy a umožňuje svod nečistot směrem od stroje. Čištění pracovního prostoru je zajištěno umístěním stroje na vanu pro svod odpadních kapalin. Kryt odsávání zplodin, umožňuje napojení stroje na systém centrálního odsávání.

FULCOLTROL

Stroje Colosio jsou k dispozici v různých verzích s rozdílným stupněm digitální kontroly, umožňující dosáhnout konfigurace, která nejlépe odpovídá požadavkům zákazníka. Celé pracoviště tlakového lití – s dávkovacím zařízením kovu, mazacím zařízením forem a vyjímacím zařízením odlitků – jsou integrovány a řízeny ze stejného systému. Coltrol je systém vyvinutý firmou Colosio k řízení a digitální kontrole tlakového licího stroje. Řízení pracoviště tlakového lití jsou prováděny z elektrického rozvaděče stroje bez nutnosti jakéhokoliv zásahu na stroji. Ze stejného rozvaděče se dají čerpat všechny informace týkající se parametrů procesu, stavu stroje (nebo pracoviště), nutnosti provedení údržby, a kvalitativní údaje produkce.

Coltrol lisování je prvním krokem ve výše uvedeném smyslu a dovoluje ovládat z videa všechny parametry lisování. Přidáním modulu Coltrol uzavření kontroluje a řídí též parametry uzavírací jednotky a centrálního vyrážení. Zkompletováním systému digitální kontroly stroje tlakového lití přebírá název Coltrol Total, k dispozici jako standard pro každý stroj.