COLOSIO – Automatické mazací zařízení

RAPID

Automatické mazací zařízení série Rapid

Série Rapid vznikla k obsluhování strojů se studenou komorou nebo teplou komorou od 140 do 250 tun. Vybavený vertikální dráhou 750 mm (Rapid 75) je dodáván sériově s mazací hlavou s 10 tryskami (5 pevná deska + 5 pohyblivá deska). Zařízení je konstruováno k jednoduchému přidání trysek, pokud je potřeba. Jednoduchá programovatelnost časů, rychlostí a pozic je zaručena mikroprocesory SIEMENS S7 a panelu obsluhy vybaveném pamětí forem.

DIRECTO

Automatické mazací zařízení série Directo

Série Directo je schopná obsluhovat tlakové licí stroje od 320 do 1600 tun. Jsou k dispozici tři modely s vertikální dráhou 900 mm (Directo 90), 1200 mm (Directo 120) a 1500 mm (Directo 150). Všechny tři verze jsou realizovatelné též s motorizovanou horizontální osou k zjednodušení pohybu mazacího zařízení uvnitř formy velkých rozměrů. Mazací hlava je vybavena 5 tryskami pro pevnou desku + 5 tryskami pro pohyblivou desku pro model 900 mm, od  7 trysek pro pevnou desku +  7 trysek pro pohyblivou desku pro model 1200 mm a od  9 trysek pro pevnou desku +  9 trysek pro pohyblivou desku pro model 1500 mm. Na vyžádání je možné použít mazací hlavu se 3 pracovními pásmy, nezávisle programovatelnými prostřednictvím dvojitých elektroventilů (jedna pro smíchání a dvě pro ofuk) k postřiku oddělující kapaliny. Jednoduchá programovatelnost časů, rychlostí a pozic je zaručena mikroprocesorem Siemens S7 a panelu obsluhy vybaveném pamětí forem.

PLUS

Automatické mazací zařízení série Plus

Série Plus je schopná obsluhovat stroje od 400 do 2500 tun. Vybaveno bezkartáčovými motory (jak horizontální osa tak i vertikální), které umožňuje pohybovat současně oběma osami k umožnění vstupů, vnitřních pohybů a výstupů z prostoru formy vysokou rychlostí (až 1,2 m/s). K uspokojení potřeb každého typu sléváren bylo realizováno několik modelů, které se liší především délkou vertikální osy (1000 mm, 1300 mm, 1500 mm, 1750 mm a 1900 mm) a v návaznosti i horizontální osy. Mazací hlava je vybavena 7 tryskami pro pevnou desku + 7 tryskami pro pohyblivou desku pro nejmenší modely až k modelům s více než 30 tryskami pro pevnou desku + 30 tryskami pro pohyblivou desku (rozmístěných pro různé mazací okruhy) pro modely velkých rozměrů. Na vyžádání je možné použít mazací hlavu se 3 pracovními pásmy, nezávisle programovatelnými prostřednictvím dvojitých elektroventilů (jedna pro smíchání a dvě pro ofuk) k postřiku oddělující kapaliny. Jednoduchá programovatelnost časů, rychlostí a pozic je zaručena mikroprocesorem Siemens S7 a panelu obsluhy vybaveném pamětí forem.