Čistící zařízení – pračky plynu

Součástí dodávek firmy PRIMAFOND jsou taktéž čistící zařízení pro neutralizaci aminu. Tyto odsávací zařízení se používají k vyčištění znečištěného vzduchu (neutralizace plynu aminu) pocházejícího z výrobního procesu vstřelování jader. Vzduch je vyčištěn tak, aby se na výstupu snížil obsah škodlivin pod hranici stanovenou platnými předpisy.

Zařízení na čištění vzduchu má téměř 100% účinnost, takže vypouštěcí vzduch je zcela vyčištěn společně s odstraněním nepříjemného zápachu. Zařízení jsou dodávána buď s kovovým či plastovým pláštěm, mohou být umístěna vně jaderny, ale i z venkovní strany budovy.